Visie

SG Heusden-Zolder

Visie VSG Heusden-ZolderDe Scholengemeenschap Heusden-Zolder verenigt elf scholen uit het basisonderwijs binnen een sterk samenwerkingsplatform. Wij werken aan een gemeenschappelijk beleid met veel oog en aandacht voor de eigen identiteit van elke plaatselijke school.
Het leerproces van de kinderen staat hierbij altijd centraal. Onze samenwerking is dan ook gericht op een collegiale ondersteuning van de individuele scholen bij de realisatie van hun kerntaak en het schooleigen opvoedingsproject.

“De kinderen en de scholen moeten er beter van worden! De groep is belangrijk, niet de leider!”

Wij bouwen op een christelijke inspiratie met solidariteit, dienstbaarheid en vertrouwen als codewoorden. De inbreng en actieve deelname van elke school binnen onze overlegstructuren geeft een meerwaarde aan het individuele proces. Onze mensen leren elkaar steeds beter kennen en leren van elkaars sterktes. Zo gaan zij aan de slag met nieuwe ideeën en zetten zij elkaar aan tot innovatie. Wij zoeken samen naar groeikansen en winstmogelijkheden, steeds met de ontwikkeling van de kinderen voor ogen.

Wij streven naar:

 • een sterke ondersteuning van de leerkrachten ten dienste van de kinderen in onze scholen;
 • onderwijs dat zich spiegelt aan hedendaagse onderwijsinzichten en technologische evoluties;
 • de inzet van professioneel en geëngageerd personeel, een team van leerkrachten en ondersteunend personeel met de nodige competenties;
 • deskundig en gedeeld leiderschap waarbij de sterktes van alle directeurs aan bod komen; coördinatie van het ondernemend en beleidsvoerend vermogen.

Wij investeren in:

 • een overlegstructuur en samenwerking op bestuurs- en directieniveau binnen een breed kader waar ook uitwisseling mogelijk is met andere onderwijsactoren.
 • middelen en mensen om het zorgbeleid in onze scholen te ondersteunen en nascholing voor leerkrachten en personeel te organiseren;
 • een gemeenschappelijk preventiebeleid;
 • ondersteuning bij het implementeren van nieuwe leerplannen en integreren van onderwijsdomeinen zoals ICT, techniek en wetenschappen.

Wij maken werk van:

 • het samenbrengen en uitwisselen van kennis en materialen, het organiseren van opleidingen en studiedagen, het ondersteunen van kernteams en overleggroepen;
 • een eerlijk en kwaliteitsvol personeelsbeleid waarbij de opvolging en ondersteuning van jonge leerkrachten een voorname plaats krijgen;
 • het vereenvoudigen van administratieve taken en het optimaliseren van bestaande structuren;
 • een gemeenschappelijk beleid met ruimte voor accenten op niveau van de individuele school;
 • een brede organisatie die contacten onderhoudt met de maatschappelijke en culturele partners.